📸 تصاویر هوایی از مرز های مهران و چزابه

@AkhbareFori