کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

گاف بودار کانال بی‌بی‌سی‌فارسی؛
"بشار اسد" به جای "بشار رسن"
🔹وقتی حتی از فوتبال هم دنبال مقاصد سیاسی هستند
@AkhbareFori