🔶عذرخواهی خشایار اعتمادی به خاطر گاف ترانه جدیدش

🔶خشایار اعتمادی و استفاده نادرست از واژه‌ها؟!

بیشتر بخوانید👇
http://yon.ir/DLBFQ