🔸 دانش‌آموزانی مانند دنیا ویسی قربانی مدارس فرسوده هستند
🔹 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: پولی برای نوسازی مدارس نداریم
🔺 باید منتظر حادثه دیگری باشیم
اینجا بخوانید👇👇
khabarfoori.com/detail/641704