گاف بخش خبری شبكه پنج و جابجایی دريای عمان و خليج فارس🤦‍♂
@AkhbareFori