کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

📷 کاریکاتور نیویورک‌تایمز: دختری که می‌خواهد رانندگی کند، پسری که فیلم‌های آمریکایی داشته باشد و در نهایت نفر سومی که می‌خواهد خبرنگار شود و از صحنه حذف می‌شود
@AkhbareFori