هواشناسی و امداد و نجات هشدارهایی برای احتمال جاری شدن سیل در استان‌های نیمه شمالی ایران داده اند. اما در سیل چگونه زنده بمانیم؟
@AkhbareFori