🔹در بین همسایگان ما فقط ترکیه است که به عضویت FATF درآمده است
🔹کشورهای عضو FATF کدامند؟ + جدول

♦️اینجا بخوانید👇
khabarfoori.com/detail/631978