📸 تصویری از تجمع مخالفان FATF مقابل مجلس/فارس
@AkhbareFori