🔶نامه تند علیزاده علیه فرخ‌نژاد و پاسخ حمید فرخ‌نژاد به وی
🔶از عصبانیت علیزاده از افشاگری فرخ‌نژاد تا خوشحالی حمید فرخ‌نژاد از عصبانیت وی

اینجا بخوانید👇
https://goo.gl/1mQ7A3