🔹ضرب الاجل دوماهه مجلس برای خروج بازنشستگان کافی است
🔺۱۶ استاندار باید بروند

پاسخ عضو کمیسیون برنامه و بودجه به کمپین#استعفای_شجاعانه را اینجا بخوانید👇
khabarfoori.com/detail/618596