🔵افشاگری روزنامه سان انگلیس از زندگی مخفی و تغییر دین ستاره استقلال
🔹ساموئل در تهران همسر دوم داشت
👇👇👇
www.khabarfoori.com/detail/617778