کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

❤️💙 پوشش زنده لحظه به لحظه دربی همراه با صحنه آهسته اتفاقات مهم و گل های بازی