کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

نمایی زیبا از ورزشگاه آزادی در جریان شهراورد ۸۸
@AkhbareFori