کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

🔹امکان برخورد با مسببان حادثه اهواز از نظر حقوقی وجود دارد
🔺دشمنان ایران منتظر عواقب کار خود باشند

شرح گفتگوی خبرفوری با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس👇👇
khabarfoori.com/detail/605523