کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

کامبیز نوروزی نوشت:
تصویر مقایسه‌ای از دوگانگی تنظیم خبر در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از تروریسم. گویی آنکه مردم ایران را می‌کشد، تروریست نیست.
@AkhbareFori