کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

ظریف: ایران قاطعانه پاسخ خواهد داد

تروریست‌های استخدام شده، آموزش دیده، مسلح شده و حمایت مالی شده توسط یک رژیم خارجی به رژه اهواز حمله کردند. کودکان و خبرنگاران در میان قربانیان بودند
@AkhbareFori