کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

🔺رضا رویگری: میرباقری اسکورسیزی ایران است
🔺کلیشه شدن در هر نقشی بد است

گفتگو با بازیگر مختارنامه را اینجا بخوانید👇
https://goo.gl/6U4fEh