کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

"جان کری"، وزیر خارجه سابق آمریکا در کتاب خاطراتش ادعا کرد وزیر خارجه ایران، در آستانه تفاهم لوزان قصد داشت از انتشار علنی سندی درباره این تفاهم جلوگیری کند/فارس
@AkhbareFori