کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

🔺استوری جدید صفحه اینستاگرام رییس جمهور
🔹پس از آنکه از این گردنه عبور کردیم، ملت ایران قضاوت خواهد کرد.
@AkhbareFori