کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

ایسلند، اتریش و‌ دانمارک با کمترین دعوای خیابانی به‌عنوان صلح آمیزترین کشورهای جهان معرفی شدند.
ایران با ۶ میلیون دعوای خیابانی در سال در جایگاه ۱۳۸ام است!
@AkhbareFori