کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

🔺هلندی ها قد بلندترین مردم دنیا هستند و اين موضوع گاهی باعث دردسرشان میشود
🔹مصاحبه يك مرد هلندی را می بینید با تلویزيون اندونزی
@AkhbareFori