کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

📸 شهردار زابل و چندتن از همکارانش به اتهام اختلاس چند میلیاردی دستگیر شدند و مردم زابل در شورای شهر را گِل گرفتند.
@AkhbareFori