کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️پخش مستند ضددولتی در مجلس توسط کریمی قدوسی

کریمی قدوسی:
🔹اصل مستند را امروز به رسانه‌ها می‌دهم و دو مستند دیگر که توسط اطلاعات سپاه تهیه شده است را هم رسانه‌ها می‌دهم.

پزشکیان، رئیس جلسه:
🔹وزارت اطلاعات کلیپ پخش شده توسط کریمی قدوسی را قبول ندارد
🔹 افرادی که اسم برده شد حق دارند از خود در مجلس دفاع کنند/جماران
@AkhbareFori