کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

🔹طرح تحقیق و‌ تفحص از حساب های قوه قضائیه در دستور کار کمیسیون قضایی نیست
🔺محمود صادقی نمی تواند به تنهایی وارد عمل شود

شرح گفتگوی خبرفوری با سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس👇
khabarfoori.com/detail/562052