کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

♦️توضیح علی مطهری درباره سخنرانی در گلپایگان

🔹هر کس ویدئو را کامل ببیند به سخافت انتقاد آن فرد که چرا درعید غدیر درباره غدیر صحبت کردی اذعان می کند

بیشتر بخوانید👇👇👇
khabarfoori.com/detail/560675