🔻دردسر جدید تولیدکنندگان تخم مرغ؛ کارتن و شانه نایاب شد!
🔹قیمت کارتن از ۷۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید.
@AkhbareFori