♦️روحانی: اگر من تهدید به ترور شوم اهمیتی ندارد

رئیس جمهور:
🔹چی شد که یک مرتبه تغییر کرد جو؟
🔹تاریخ این تغییر ۵ تیرماه سال ۹۶ است
🔹 هرکس به مردم آدرس دهد، آدرس غلط می‌دهد
🔹۵ دی ماه مردم یک مرتبه دیدند شعارهایی مطرح می شود
🔹حادثه دی ماه ترامپ را به طمع انداخت تا اینکه در اواخر دی ماه اعلام کرد من در برجام نمی مانم مگر اینکه اروپایی ها تا غروب در بحث موشک با من همراه شود.
🔹بدانید تخریب، خرابی می آورد. بدانید سیاه نمایی زندگی مردم را به سمت سیاهی می برد
🔹شعار علیه حسن روحانی باشد مشکلی نیست زیرا من نوکر مردم هستم. من اگر تهدید به ترور شوم برایم مهم نیست اما چطور برخی جرات کردند رییس جمهور را تهدید کنند چون فکر کردند بین قوا فاصله است.
🔹شما گفتید بعد از برجام هیچ شرکتی به ایران نیامد و هیچ هواپیمایی نیامد. هواپیماها کاغذی بود. شما گفتید برجام هیچ مشکل بانکی را رفع نکرد. اما الان نگرانی تان پس چیست؟
@AkhbareFori