علی هاشمی وزنه بردار دسته ۱۰۵ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک ضرب وزنه ۱۸۴ و دو ضرب ۲۱۹ کیلوگرمی را مهار کرد و با مجموع ۴۰۳ کیلوگرم به مدال برنز رسید #ورزشی
@AkhbareFori