♦️چرا مردم ترکیه به دعوت اردوغان، دلارهای خود را به بازار آوردند ولی در ایران این اتفاق رخ نمی‌دهد؟

🔹تفاوت ایران و ترکیه در چیست؟

بیشتر بخوانید👇👇👇
http://khabarfoori.com/detail/538343