🔺محسنی اژه‌ای، سخنگوي قوه قضاييه:
🔹تعداد بازداشتی‌های پرونده‌های ارزی، سکه و خودرو به ۱۰۰ نفر رسیده است.
🔹براي ۳۲ نفر کيفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.
#اقتصادی
@AkhbareFori