اهرام مصر در چین!

این آپارتمان طوری طراحی شده که ازدید همسایه‌ها یه آپارتمان معمولی به نظر میرسه ولی از دور یا از داخل ساختمون انگار تو یکی ازاهرام قرار گرفتید.
@AkhbareFori