♦️توضیحات مهم رئیس جمهور درباره نشست "دریای خرز"

🔹بر سر بخشی از مسایل، کشورهای شمالی دریا توانستند با هم توافق کنند
🔹روسیه که روزی بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می دانست، امروز به سهم ۱۷ درصدی از این دریا اکتفا کرده است.
🔹بر سر تقسیم قسمت شمالی دریا و زیربستر آن کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان با هم توافق کردند و سهم روسیه ۱۷ درصد از مجموع دریا شد.
🔹 در قسمت جنوب دریا، بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان هنوز مسایلی وجود دارد
🔹با آذربایجان توافقات خوبی داشتیم که در حال اجرا شدن هستند، اما هنوز بخشی از این مسایل حل نشده است
🔹در اجلاس اخیر خزر، یکی دو مسأله بسیار مهمی که مایه نگرانی ایران و خیلی از کشورهای دیگر بود نیز حل و فصل شد که مهمترین آنها مسأله امنیت در دریای خزر بود.
🔹خیلی از مشکلات دریای خزر باقیست اما توطئه‌های ناتو و آمریکا را با توافق اخیر برطرف کردیم.
@AkhbareFori