🔴جدول زمان‌بندی ساعات قطعی برق در استان‌های مختلف اعلام شد

💢جدول زمانبندی قطعی برق استان خود را هر روز د این کانال‌ها ببینید 👇

🔻جدول قطعی برق در استان #تهران 👇
t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ

🔹جدول قطعی برق در استان #گیلان  👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD9nqN2OONFJx_0sew

🔸جدول قطعی برق در استان #مازندران  👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD6WjxHS0NGRTzs6Lw

🔹جدول قطعی برق در استان #سمنان  👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD94Npy2BkcDmHM8sA

🔸جدول قطعی برق در استان #البرز 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD8s-0W9cwfT0MvTWw

🔹جدول قطعی برق در استان #اصفهان 👇
https://t.me/joinchat/AAAAADxCew07dVmB1g2UdA

🔸جدول قطعی برق در استان #خراسان_جنوبی 👇
t.me/joinchat/AAAAAEJJUWp3h2bEyia9yQ

🔹جدول قطعی برق در استان #کرمانشاه 👇
t.me/joinchat/AAAAAD_K7d_LG-5DwIMR4Q

🔸جدول قطعی برق در استان #چهارمحال_و_بختیاری 👇
t.me/joinchat/AAAAAECSjiLUHMEzarJrLA

🔹جدول قطعی برق در استان #ایلام 👇
t.me/joinchat/AAAAAEJCgKpg3Cou3vNmOw

🔸جدول قطعی برق در استان #کردستان 👇
t.me/joinchat/AAAAAEHJiyG7ioP7y6f5jw

🔹جدول قطعی برق در استان #لرستان 👇
t.me/joinchat/AAAAAEGm-afH_WZZKJ9AkQ

🔸جدول قطعی برق در استان #مرکزی 👇
t.me/joinchat/AAAAAEGNgs4ewwVlbqpHAw

🔹جدول قطعی برق در استان #یزد 👇
t.me/joinchat/AAAAAD834VP8n5NE19Kt3Q

🔸جدول قطعی برق در استان #اردبیل 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD8KUZIvMiDpvT35uw

🔹جدول قطعی برق در استان #آذربایجان_شرقی 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD9EQBzEWUcyp3WIKg

🔸جدول قطعی برق در استان #کهگیلویه_و_بویراحمد 👇
t.me/joinchat/AAAAAEGGX6cIRxOHXXaY5w