♦️سخنگوی قوه قضائیه: احمدی‌نژاد پرونده قضایی دارد امازمان رسیدگی معلوم نیست

محسنی اژه ای:
🔹برای ایشان پرونده قبلا تشکیل شده و بعضا شاکی خصوصی و عمومی وجود دارد.
🔹این که بپرسید تا کی رسیدگی می‌شود من نمی‌توانم جواب بدهم، این که ایشان به کسی می‌گوید کنار برو، او هم می‌گوید نمی‌روم، به هر حرفی نباید توجه کرد‌!
@AkhbareFori