🔹مردم بدانید نمایندگان در جریان توافقات پشت‌پرده بر سر دریای کاسپین نیستند/قانون
#سیاسی
@AkhbareFori