♦️مطهری: احمدی نژاد هیزم فتنه را فراهم کرد/ محصورین پس از آزادی راه دیگری بروند در مقابل آنها می‌ایستیم

مطهري، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی:
🔹نگاه من به حوادث سال ۸۸ روشن است و بارها بیان شده است، آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند.
🔹برای مقابله با آمریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز بیشتری به اتحاد ملی داریم، قطعاً محصوران هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری را در پیش گیرند خود ما در مقابل آنها می‌ایستیم./ايسنا
#سیاسی
@AkhbareFori