♦️عروسی کریم ‎انصاری‌فرد با دختر میلیاردر یونانی

🔹كريم انصاری فرد و نامزدش صوفيا، روز جمعه و پس از بازی المپياكوس و لوكرن مراسم ازدواج خود را برگزار می‌کنند.
#ورزشی
@AkhbareFori