🔺پاسخ متفاوت امير نوری به توئیت محمود صادقی؛ می گفتم از بیکاری دارم پیامک بازی می کنم! #سیاسی
@AkhbareFori