📸 صبح امروز گروهی از صیادان مقابل فرمانداری بوشهر در اعتراض به مشکلات صید میگو از جمله گرانی مجوز صید تجمع کردند/ سایت خلیج فارس
#اقتصادی
@AkhbareFori