کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر
M.Z

🔺ايرانی‌ها تابعيت افغانستانی می‌گيرند تا پزشكی بخوانند

🔹دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان عدالت وشفافیت: طبق قانونی افغانستاني‌ها با پرداخت پول می‌توانند در ايران پزشکی بخوانند
🔹گزارش‌هایی داريم برخي داوطلبان كنكورپزشكي تغییرتابعیت(افغانستانی)داده یادنبال تغییر تابعیت هستند/ همشهری

@Akharinkhabar