کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر
M.Z

🔺سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: در پرونده امیر منصور آریا، 600 میلیارد تومان جزای نقدی واصل شده است و 1700 میلیارد تومان رد مال به بانک ها انجام شده است/ در پرونده بابک زنجانی، 1800 میلیارد تومان از اموال داخل کشور تحویل وزارت نفت شده است

@Akharinkhabar