کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر
M.Z

🔺چرا ماهواره پیام در مدار قرار نگرفت؟

🔹رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: فعالیت در زمینه ساخت تا پرتاب ماهواره پیام، روندی بود که هر قدمش برای ما تجربیاتی داشته و موفقیت آمیز بوده است
🔹اتفاقی که برای این ماهواره رخ داد این بود که «پیام» در دو مرحله اول خیلی خوب عمل کرد ولی در گام آخر حدود 10 ثانیه کم بود تا ماهواره سرعت لازم را برای پرتاب داشته باشد
🔹همین موضوع باعث شد تا ماهواره پیام در مدار مناسب خودش قرار نگیرد و پرتاب این ماهواره با موفقیت انجام نشود
🔹ما با بررسی نواقص موجود، سعی کردیم تا مشکلات «پیام» برای سایر ماهواره‌های ما اتفاق نیفتد/ فارس

@Akharinkhabar