کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر
M.Z

🔺احتمال بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت

🔹اگرچه دولت نظر سازمان بازرسی مبنی بر بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت را وتو کرده اما با ورود دستگاه قضا به پرونده خودروسازان این احتمال وجود دارد که نرخ‌گذاری دوباره به شورا بازگردد/ مهر

@Akharinkhabar