کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر
M.Z

🔺سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان: طبق گزارش دادستانی تهران، سه نماینده مجلس در پرونده سایپا نقش داشتند که فقط دو نفر دستگیر شدند

@Akharinkhabar