کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر
A F

🔺امروز موشک‌های بسیار دقیق داریم که رسانه‌ای نکرده‌ایم

جانشین وزیر دفاع:
🔹گذشت زمانی که «شهاب۱» را تولید می‌کردی.
🔹برخی دستاوردها را مخفی می‌کنیم تا دشمن را غافلگیر کنیم.
🔹امروز کارگردان صحنه‌ایم.
🔹به‌استقلال کامل در صنایع هوایی رسیده‌ایم /فارس

@Akharinkhabar