کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر
A F

🔹اینفوگرافی اهم اقدامات انجام شده وزارت صمت در راستای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل در سال رونق تولید