کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر
F.F

آغاز ثبت نام (بدون آزمون) در رشته های کارشناسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

مهلت ثبت نام: ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸

کسب اطلاعات بيشتر از طريق:
www.imamreza.ac.ir
051-38041- داخلي 1429