کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر
M.B

🔺ثبات و امنیت سواحل شمال و جنوب و تنگه هرمز خط قرمز ایران است

جهانگیری در نخستین مجمع اقتصادی خزر:
🔹دخالت و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای تحت هر نام و ائتلافی را خطری بزرگ برای صلح، ثبات و امنیت منطقه می‌دانیم
🔹ایجاد ناامنی برای فروش امنیت، استراتژی فریبکارانه آمریکایی هاست/ جماران
@akharinkhabar