♦️چشم در برابر چشم به روایت تصویر

🔹حضور سربازمسلح وطن بر روی کشتی انگلیسی در برابر حضور نظامیان انگلیس بر روی کشتی ایرانی
@akharinkhabar